Działka uzbrojona to działka, w pobliżu której przebiega linia wodociągowa i energetyczna, a w najlepszym przypadku również sieć kanalizacyjna, gazowa i linia telekomunikacyjna.
Do pełnego wyposażenia działki budowlanej w media konieczne są przyłącza.

Zasady wykonywania przyłączy poszczególnych mediów i pobierane opłaty różnią się w poszczególnych rejonach Polski, zależnie od właściciela sieci.